Jouw bedrijfspand heeft een zonnedak

Eigen energie met zonnepanelen

Je kunt jouw eigen energie opwekken tegen lage kosten! Ook jouw bedrijfspand heeft een mogelijkheid om energie op te wekken! Energie opwekken met zonnepanelen is eenvoudig. Vrijwel ieder dak heeft ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen. Wij kunnen je helpen met het zodanig situeren van jouw zonnepanelen dat dit een optimaal rendement heeft. Vul daarvoor vandaag nog de dakscan in. Bekijk ook deze video.

Zonnepanelen geplaatst op schuin dak

Figuur 1 Voldoende ruimte voor zonnepanelen

Bedrijfsgebouwen

Ook bedrijfsgebouwen hebben vaak voldoende dakruimte voor het plaatsen van zonnepanelen. In de afgelopen jaren hebben vooral de woningen veel aandacht gekregen. Daar is al veel energiegebruik gewijzigd. Eigen productie van energie levert voor hen geld op! Dat geldt ook voor daken van bedrijfspanden. We helpen je graag met een goede voorlichting en een maatwerk oplossing. Doe de dakscan!

Voldoen aan Energielabel C

Het Energielabel C geldt voor veel kantoorgebouwen. Die eis geldt per 1 januari 2023. Vanaf die datum moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dan mag het kantoorgebouw een maximaal energiegebruik hebben van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Als het kantoorgebouw niet aan die eisen voldoet, dan mag het vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Kijk voor de details ook eens op de website van de RvO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

Wat is mijn energielabel?

Weet je welk energielabel jouw gebouw nu heeft? Je kunt altijd op de website van EP-online nazien of er een energielabel is geregistreerd en welk label dat voor jouw gebouw is.

Het Energielabel geeft een beeld van het energieverbruik van het gebouw. Hoe minder energie wordt verbruikt hoe lager het label.

Prijs zonnepanelen

De prijs voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen is vooraf nooit precies aan te geven. De prijs is afhankelijk van tal van factoren die bij ieder pand verschilt. Je kunt dan denken aan:

 • Geschiktheid van het dak (plat of schuin)
 • Kwaliteit van het dak

 • Veiligheid op het dak tijdens uitvoering werkzaamheden

 • Verticaal transport; inzet kraan

 • Vermogen van de zonnepanelen (hoeveelheid Wattpiek Wp)

 • Gebruik van (micro)omvormers

 • Verbeteringen in de meterkast

 • Leidingwerk

 • Graafwerkzaamheden

 • Garanties

Terugverdienen

De kosten van zonnepanelen verdien je terug. Natuurlijk vraagt het eerst om een investering. Maar de energieopbrengst van de zonnepanelen verdien je direct terug. Je gebruikt die energie direct, vanaf het moment dat de installatie in werking wordt gesteld! Vanaf dat moment al een goede stap op weg naar een duurzame energiehuishouding. En een besparing op kosten!

Zonnepanelen geplaatst op schuin dak

Figuur 2 Zonnepanelen op een bedrijfsdak geplaatst.

Dakconstructie

Kijk goed naar de plaats voor de zonnepanelen. Het is belangrijk om te weten of de dakconstructie voldoende draagkracht heeft. Veelal moet daarvoor een constructieberekening worden gemaakt. De verzekering vraagt dat vaak van je. Ook als je subsidie aanvraagt op grond van de SDE++ regeling is een constructieberekening verplicht.

Transportindicatie

De transportindicatie geeft aan of het stroomnet voldoende capaciteit heeft. Soms is die capaciteit niet groot genoeg. Jouw netbeheerder kan je daarbij helpen.  Je kunt hem dan direct vragen om toestemming voor het terug leveren van energie.

Als je SDE++ subsidie aanvraagt is een transportindicatie verplicht!

Subsidie

De overheid geeft subsidie en ondersteunt ook ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Je kunt denken aan:

 • SDE++; De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie is bedoeld voor bedrijven en (non)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Met deze regeling stimuleert de overheid de productie van duurzame energie en CO2-verlaging.
 • ISDE; De Investeringssubsidie duurzame energie is bedoeld voor de aanschaf van energiebesparende apparaten, zoals zonneboilers en warmtepompen. Een deel van de kosten wordt op basis van deze regeling vergoed. De regeling geldt voor woningeigenaren en voor zakelijke gebruikers.
 • SVM: Deze Subsidieregeling verduurzaming mkb biedt een mogelijkheid om een energieadviseur in te huren. Je kunt ondersteuning krijgen bij de uitvoering van de adviezen.

Andere mogelijkheden voor financiële en fiscale regelingen voor duurzame energievoorzieningen vind je op de website van de RvO.