ALGEMENE INFORMATIE

Gratis advies

Ikwekop.nl levert alle benodigdheden voor een volledige zonnestroom of PV-installatie (van het Engelse Photo-Voltaic). Daarnaast is het onze hoogste prioriteit om, indien gewenst, de geleverde materialen zorgvuldig en vakkundig te installeren op uw woning of bedrijf.

Een volledige PV-installatie bestaat uit twee hoofdcomponenten, de zonnepanelen en de omvormer. De zonnepanelen wekken gelijkstroom op die de omvormer vervolgens omzet naar wisselstroom. Dat is de stroom die u gebruikt om uw kopje koffie te zetten en uw was te draaien.

De doorgaans beperkte ruimte die er op Nederlandse daken beschikbaar is heeft ertoe geleidt dat er twee type zonnepanelen gebruikt worden:

 • Monokristallijn
 • Polykristallijn

Beide hebben hun eigen voor- en nadelen, klik hier voor meer informatie hierover.

Omvormers zijn een essentieel onderdeel van uw zonnestroom installatie. De verschillen in vermogen, optimalisatie en verlies van de omvormer kan de opbrengst van uw installatie sterk beïnvloeden. Er zijn drie verschillende typen op de markt met ieder veel verschillende opties:

 • Stringomvormers
 • Micro-omvormers
 • Optimizers

Ook hier geld dat er voor alle mogelijkheden iets te zeggen is. De optimale opbrengst ten opzichte van de aanschafprijs is hierin vaak leidend. Vraag uw adviseur van Ikwekop.nl om voor u de beste optie samen te stellen.

ZONNEPANELEN – INFORMATIE

Gratis advies

Monokristallijn

Monokristallijne zonnecellen zijn donkerblauw of zwart van kleur. Ze zijn vervaardigd uit één siliciumkristal en hebben hierdoor de hoogste efficiëntie van alle siliciumcellen zonnepanelen. Doordat de kristalstructuur in een richting is uitgelijnd, in tegenstelling tot de polykristallijne zonnecellen, is de opbrengst van dit type paneel hoger dan andere type panelen. Het verschil in opbrengst wordt veroorzaakt door een verlies van efficiëntie van meerdere cellen in een paneel.

Het produceren van monokristallijne zonnecellen is moeilijker dan het produceren van polykristallijne panelen. Aan de ene kant verlengt de extra bewerking van de zonnepanelen het productieproces, wat de prijs opdrijft. Aan de andere kant wordt door de bewerking de efficiëntie van het paneel vergroot 22% meer opbrengst.

Bij gebrek aan beschikbare ruimte op het dak wordt er vaak gekozen voor de efficiëntere monokristallijne zonnepanelen. Deze zonnepanelen kunnen met een kleinere oppervlakte meer zonne-energie opwekken dan elk ander type zonnepaneel. De hogere opbrengst van monokristallijne zonnepanelen levert meer op dan de hogere prijs van de panelen en is daarom vaak de betere keuze.

Voordelen

 • Hoge opbrengst, tot 360 Wattpiek (Wp)

 • Strak zwart uiterlijk

 • Ruime keuze in fabrikanten

 • Garanties van minstens 25 jaar

Nadelen

 • Hogere aanschafprijs

Polykristallijn

Zonnepanelen met polykristallijne zonnecellen zijn de grootschalige werkers van de branche. Ze worden voornamelijk toegepast op industriële daken en in vrije velden. De grote installaties worden aangevoerd door de relatief lage prijs van dit type zonnepaneel. Daar staat tegenover dat de opbrengst in Wp ook wat lager is dan bij monokristallijne zonnepanelen. De doorslag voor dit type paneel ligt vaak tussen de aanschafprijs, opbrengst in Wp en de beschikbare ruimte. Dit type zonnepaneel heeft doorgaans een blauw uiterlijk veroorzaakt door de siliciumkristallen in de zonnecel. Dit is tevens waar de naam poly-kristallijn vandaan komt. De kristalstructuur is maar gedeeltelijk geordend waardoor de efficiëntie met 16% iets lager ligt dan de monokristallijne zonnepanelen.

Polykristallijne zonnepanelen zijn eenvoudig en goedkoop te produceren door een stolling van silicium op een vlakke oppervlakte en dit vervolgens in te delen en verwerken tot werkende zonnecel.

Voordelen

 • Goedkoper in aanschaf

 • Maximaal 285 Wp

 • Sterk

 • Effectief in grote hoeveelheden

Nadelen

 • Blauwe kleurstelling

 • Bij klein dakoppervlakte minder rendabel

 • Goedkopere productie

OMVORMERS – INFORMATIE

Gratis advies

Naast zonnepanelen heeft een complete PV-installatie nog een omvormer nodig. Een omvormer zorgt ervoor dat de gelijkstroom die geproduceerd wordt door de zonnepanelen wordt omgezet in wisselstroom die in onze huishoudens gebruikt wordt. Naast deze functie heeft een omvormer nog een aantal belangrijke taken binnen de PV-installatie. De taken van een omvormer zijn:

 • Gelijkstroom omzetten naar wisselstroom

 • Optimaliseren van de prestaties van de zonnepanelen (MPP-tracker)

 • Opbrengstgegevens verzamelen en delen via internet

 • Werking van het systeem controleren

 • Afschakelen bij te hoge spanning in het elektriciteitsnet

 • Afschakelen als de spanning van het elektriciteitsnet wegvalt

Reguliere netgekoppelde systemen zijn dusdanig ingesteld dat zodra de verbinding met het openbare elektriciteitsnet wegvalt of te hoog wordt het systeem automatisch verbroken wordt. Op het moment dat het openbare netwerk gevoed wordt door zonnestroom terwijl de stroom eraf is gehaald kunnen onderhoudswerknemers van het net gevaar lopen door de spanning die dan nog steeds aanwezig is. Bij te hoge spanning van het net beschermt het afschakelen tegen overbelasting.

Bij autonome en back-up systemen waarbij energie lokaal wordt opgeslagen zorgt de omvormer voor de constante aanlevering van energie. Bij een mogelijke storing op het reguliere netwerk zal de omvormer automatisch omschakelen naar het opslagsysteem (batterijen) en van het openbare net afschakelen.

Onder alle situaties waarin het systeem online is zal de omvormer de energieproductie proberen te optimaliseren. Dit gebeurd via een MPP-tracker in de omvormer die de instellingen van de gelijkspanning en stroom van de zonnepanelen continu installeert.

Er zijn verschillende omvormers te koop met elk specifieke toepassingen.

De drie verschillende typen omvormers zijn:

String/seriële omvormers  -  Micro omvormers  -  Optimizer omvormers

String omvormers

Zoals het woord al zegt worden bij string omvormers de zonnepanelen aan elkaar gekoppeld. De serie waar ze in liggen telt de spanning die opgewekt wordt bij elkaar op. Op deze wijze leveren 12 zonnepanelen van 35 Volt samen 420 Volt spanning aan de omvormer.

Het vermogen dat door de string aan de omvormer geleverd wordt moet goed aansluiten bij de voorwaarden die de omvormer stelt. Wanneer de combinatie niet optimaal is zal de PV-installatie minder energie opwekken. Een goede combinatie van stringomvormer en zonnepanelen haalt een rendement van ruim 97%.

Doordat de panelen in serie zijn geschakeld is de opbrengst van de hele serie minder op het moment dat er een paneel minder goed presteert. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld schaduwvorming op een van de panelen. Door met meerdere kleine omvormers te werken is dit probleem te vermijden. Grotere omvormers voor meer panelen hebben vaak 2 of 3 MPP-trackers, waarmee de zonnepanelen in 2 of 3 groepen verdeeld kunnen worden en zo optimaal kunnen worden ingesteld.

Er zijn enkele merken die een oplossing hebben gevonden voor schaduwproblemen en kunnen zelfs met schaduw een goede opbrengst realiseren. Een voorbeeld van zo’n oplossing is SMA Optitrack. Deze stringomvormer kan schaduwverliezen in de string wegwerken.

Stringomvormers worden veelal binnen geplaatst. Het is belangrijk dat de ruimte waar ze geplaatst worden goed geventileerd worden en het niet te warm is. Hoge temperaturen kunnen de werking van de omvormer namelijk verminderen. Er zijn tevens omvormers die buiten geplaatst kunnen worden, een IP65-certificering is hierbij wel noodzakelijk.

Micro-omvormers

De laatste jaren worden micro-omvormers steeds vaker ingezet bij de plaatsing van kleine PV-installaties. Op micro-omvormers worden meestal 1 of 2 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze omvormers worden achter de zonnepanelen op het dak geplaatst, er hoeft dus geen ruimte binnenshuis te worden gereserveerd voor het plaatsten van een grote omvormer. Een ander voordeel is dat er geen hoge spanningen met wisselstroom het huis binnekomen maar dit gelijk in wisselstroom het net in gaat. Doordat elke micro-omvormer een MPP-tracker heeft geven de zonnepanelen altijd een optimale energieopbrengst, ook met schaduwvorming.

Voordelen

 • Maximale opbrengst per paneel

 • Mogelijkheden tot latere uitbreiding van systeem

 • Geen omvormer in huis

 • Lange productgarantie

 • Inzicht in productie per paneel

 • Geen hoge DC spanning (gelijkspanning/gelijkstroom)

Nadelen

 • Moeilijk te bereiken bij storing

 • Liggen op dak onder extreme weersomstandigheden

 • Duurder in aanschaf

Power optimizers

Power optimizers worden ingezet om de voordelen van stringomvormers en micro-omvormers te combineren. Een optimizer is eigenlijk een MPP-tracker, waarbij ieder zonnepaneel afzonderlijk wordt uitgelezen. De optimizer wordt aangesloten tussen de DC bekabeling van de zonnepanelen. Vanuit hier worden ze aangesloten op de centrale omvormer. De optimizers communiceren met de centrale omvormer zodat het systeem als geheel optimaal werkt.

Door het gebruik van power optimizers kunnen er in veel situaties meer zonnepanelen geplaats worden dan met enkel een string omvormer. Met optimizers is het mogelijk om zonnepanelen dichterbij schaduwvormers zoals een dakkapel te plaatsen. Maakt u geen gebruik van een optimizer dan is het wellicht beter om het paneel achterwege te laten. Het gebruik van optimizers biedt dus de mogelijkheid het dak voller te leggen, ook op plekken waar schaduw komt.

Voordelen

 • Maximale opbrengst per paneel

 • Inzicht in productie per paneel

 • Geen hoge DC spanning

Nadelen

 • Moeilijk te bereiken bij storing

 • Duurder in aanschaf

Naar boven